دنبال مقصر میگردی

moo.jpg
استاندارد


hair

دنبال مقصر می‌گردی؟ راه دوری نرو !
غیر از خودت کسی تقصیری نداشت !
او فقط به تو کمی امید داد ،
تو در مقابل همه چیزت را . . !
جمال ثریا

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟

  • عالی 

  • ضعیف 

  • متوسط 


دنبال مقصر میگردی

پاسخ دهید