آدم ها شما را ترک می کنند

tark.jpg
استاندارد


دختر

برخی آدمها شمارا ترک می کنند،
اما این پایان داستان شما نیست،
این پایان نقش آنها در داستان شماست . . .

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟

  • عالی 

  • ضعیف 

  • متوسط 


آدم ها شما را ترک می کنند

پاسخ دهید