خوشبختی بیکران

kenareto.jpg
استاندارد


خوشبختی

کنار تو، هر لحظه گَویم به خویش؛
که خوشبختی بی‌کران با من است In Love
فریدون مشیری

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟

  • عالی 

  • ضعیف 

  • متوسط 


خوشبختی بیکران

پاسخ دهید