امید آخر تویی

omideakhar.jpg
استاندارد


امید آخر

هرآنچه دوست داشتم
برای من نماند و رفت
امید آخرین اگر تویی
برای من بمان . . .
حسین منزوی

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟

  • عالی 

  • ضعیف 

  • متوسط 


امید آخر تویی

پاسخ دهید