رفع خستگی

raftan-1.jpg
استاندارد


رفتن

آدمِ خسته  Drunken Razz
استراحت می کند؛
“رفع خستگی”
بهانهٔ خوبی برای رفتن نیست !
عرفان محمودیان

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟

  • عالی 

  • ضعیف 

  • متوسط 


رفع خستگی

پاسخ دهید