اگر تو موسیقی بودی

musicc.jpg
استاندارد


موسیقی

اگر تو موسیقی بودی Music Note
بی‌وقفه
به تو گوش می‌سپردم
و اندوهم
به شادی
بدل می‌شد . . .
آنا آخماتووا

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟

  • عالی 

  • ضعیف 

  • متوسط 


اگر تو موسیقی بودی

پاسخ دهید