رویش عشق

rooyesh.jpg
استاندارد


عشق

رویشِ عشق
سر آغاز کتابِ من و توست . . .
مهدی اخوان ثالث

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟

  • عالی 

  • ضعیف 

  • متوسط 


رویش عشق

پاسخ دهید