بگو جانم

jaanam.jpg
استاندارد


جانم

اسمش را هرچه میخواهی بگذار
خودخواهی
حسادت
و حتی تعصّب . . .
اما نفسم می گیرد اگر
به هر کسی جز من که صدایت میکند
بگویی : جانم !؟
فربد فروتن

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟

  • عالی 

  • ضعیف 

  • متوسط 


بگو جانم

پاسخ دهید