افراد ساکت

saket.jpg
استاندارد


خاص

همیشه افراد ساکت را دوست داشته ام
هیچگاه نمیفهمی در حال رقصیدن در رویای خویشند
و یا سنگینی بار هستی را به دوش میکشند . . .
جان گرین

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟

  • عالی 

  • ضعیف 

  • متوسط 


افراد ساکت

پاسخ دهید